Nawigacja

Płatności za Przedszkole

 

INFORMACJA NA TEMAT OBOWIĄZUJĄCYCH OPŁAT W PRZEDSZKOLU
 

Uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2022r. obowiązują następujące opłaty:

  • Opłata za 3 posiłki: 9,00 zł, w tym śniadanie 1,80 zł; obiad 5,40 zł; podwieczorek 1,80 zł.
  • 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wykraczającą poza 5-ciogodzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zajęcia z religii (podstawa programowa wychowania przedszkolnego w naszej placówce realizowana jest w godzinach od 8:00 do 13:00).

 

UWAGA !

NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO

20 1240 3464 1111 0011 1760 8882


Prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka

Aktualną wysokość wpłaty można sprawdzić w nowym portalu dla rodziców:  www.mobiportal.pl

   

Krajowa Izba Rozliczeniowa we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji wdrożyła moduł obsługi płatności online dostępny dla klientów jednostek administracji publicznej, pozwalający na opłacenie przez internet m.in. opłat, o których mowa powyżej. Płatności są realizowane w systemie szybkich płatności internetowych Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta bankowego klienta na rachunek urzędu. Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów. Od klienta (rodzica/opiekuna) pobierana jest jednorazowo prowizja w wysokości 0,59 zł. Informacja o doliczeniu prowizji jest wyświetlana w momencie przekierowania na stronę płatności online, przed wyborem banku. Płatności można nadal dokonywać w dotychczasowy sposób.

 

W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej oraz zmianom polityki rachunkowości w jednostkach obsługiwanych  informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. ulega likwidacji KASA MCO.
Wpłaty i wypłaty gotówkowe będą obsługiwane bez pobierania prowizji w placówkach BANKU PEKAO S.A

UWAGA!

W przypadku utrzymywania się zaległości finansowych względem przedszkola powyżej 1 miesiąca, Dyrektor zastrzega sobie prawo rozwiązania podpisanej umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola.

W przypadku kiedy dziecko nie korzysta ze świadczeń przedszkola określonych w umowie (bez uzasadnionej przyczyny) przez okres 1 miesiąca, Dyrektor Przedszkola ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola.

 

Kontakt

  • Przedszkole nr 20 im. Karlika i Karolinki w Tychach
    43-100 Tychy, ul. Katowicka 102A
  • 32 219 80 02; 793 817 858